Навчання у Німеччині

Соціальна мережа науковців

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Розділи сайту

Календар публікацій на сайті

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2012
 

Корисні посилання

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Навчання у Німеччині

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І.Вернадського

Газета «Освіта лісівнича»

Фільм про НЛТУУкраїни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Соціальна мережа науковців

Вхід

Ви є тут

Головна » Наука та інновації

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) - важливий засіб підвищення якості підготовки спеціалістів для народного господарства, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу.

Основними завданнями НДРС є:

 • оволодіння студентами науковими методами пізнання;
 • поглиблене і творче засвоєння навчального матеріалу;
 • оволодіння методикою самостійної постановки і вирішення наукових та технічних задач;
 • виховання навичок роботи у науковому колективі;
 • сприяння науково-технічному прогресові шляхом участі у розробці актуальних наукових і технічних задач лісового господарства, лісової і деревообробної промисловості.

Науково-дослідна робота студентів поділяється на НДР, що є складовою частиною навчального процесу і на НДР, яка виконується у вільний від занять час. НДРС, що є складовою частиною навчального процесу, передбачає:

 • вивчення теоретичних основ методики, постановки і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових та інших даних з курсу "Основи наукових досліджень";
 • засвоєння методології досліджень з певних наукових напрямків у процесі вивчення лекційних курсів спеціальних дисциплін;
 • участь у роботі наукових семінарів при кафедрах, що здійснюють випуск;
 • виконання лабораторних робіт з елементами НДР;
 • виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідницького характеру під час виробничих та навчальних практик;
 • виконання курсових і дипломних проектів (робіт) з елементами наукових досліджень.

Для забезпечення максимальної ефективності виконання завдань науково-дослідного характеру керівник практики від кафедри до від'їзду студентів на навчально-виробничу практику повинен розробити для кожного студента науково-дослідне завдання, обговорити зі студентом план виконання завдання і список літературних джерел, аналіз яких необхідно провести до проходження практики. У період проходження практики керівник від кафедри повинен допомагати студентам у складанні плану проведення наукових досліджень із врахуванням реальних умов і програми практики, здійснювати контроль за виконанням ними науково-дослідних завдань, узгоджувати з керівництвом підприємства, лісництва порядок передачі підприємству, лісництву успішно виконаних студентами науково-дослідних робіт у вигляді рацпропозицій та удосконалень і допомагати студентам-практикантам оформляти матеріали наукових пошуків практики у вигляді доповідей на наукову студентську конференцію університету або статей.

Ефективність виконання цього виду робіт залежить від: досвіду, майстерності керівників курсових і дипломних проектів; зацікавленості у співробітництві з університетом керівників підприємств і лісництв шляхом виявлення найбільш актуальних проблем удосконалення виробництва і спільного проведення наукових досліджень; забезпечення доступності баз практики для технологічної та переддипломної практик студента з видачею студентам тем дипломного проекту з тематики, що відповідає потребам підприємства.