Навчання у Німеччині

Соціальна мережа науковців

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Розділи сайту

Календар публікацій на сайті

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2012
 

Корисні посилання

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Навчання у Німеччині

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І.Вернадського

Газета «Освіта лісівнича»

Фільм про НЛТУУкраїни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Соціальна мережа науковців

Вхід

Ви є тут

Головна

 

Студентське наукове товариство НЛТУ організовує роботу студентів у 50 наукових гуртках, у 25 кафедральних науково-дослідних лабораторіях, студентському проектно-конструкторському бюро та тимчасових творчих наукових колективах.

 

 ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ

Вид НРС

Чисельність

Кількість залучених студентів

2010 рік

2011 рік

Студентське наукове товариство

1

1654

1810

Наукові гуртки

50

500

500

Науково-дослідні лабораторії

25

750

1090

Студентське конструкторське бюро

1

65

89

Тимчасові творчі наукові колективи

15

339

131

 

Студентською науковою роботою у 2010 р. було охоплено 51% студентів від загального числа студентів денної форми навчання, у 2011 році зросла чисельність до 64% студентів.

 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

2010 рік

2011 рік

1654 ( 51 % до загальної к-сті студентів НЛТУУ)

  1. ( 64 % до загальної к-сті студентів НЛТУУ)

 

КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ СТУДЕНТІВ

 

2010 рік

2011 рік

Загальна кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей)

105

144

Кількість наукових публікацій студентів у співавторстві

85

111

Кількість наукових публікацій студентів самостійно

20

33

 

Зростає щорічно кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) .

 

АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ НА ЩОРІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Кількість залучених студентів

2010 рік

2011 рік

Заслухано доповідей /студентів НЛТУ У

540 / 611

532 / 573

Заслухано доповідей / студентів інших ВНЗ

29 / 32

24 /24

Відзначені дипломами за І місце

37

33

Відзначені дипломами за ІІ місце

50

48

Відзначені дипломами за ІІІ місце

64

60

До роботи наукових гуртків в університеті залучено близько 500 студентів. Найбільш результативними є гуртки на кафедрі екології, ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу, фізики, вищої математики, економіки та менеджменту деревообробних підприємств, економіки та менеджменту лісових підприємств, на кафедрі деревообробного обладнання та інструментів. Розвиток творчих здібностей студентської молоді проходить також в організованих в університеті клубах, студіях, спілках: "Гільдія ландшафтних архітекторів", "Еколог", "Садовод-декоратор", "Студентське теріологічне товариство", студентському громадсько-культурному об’єднанні “Світовид” та „Клуб шанувальників мистецтва”.

В університеті проводиться щорічна студентська науково-технічна конференція за підсумками наукової роботи студентів. У 2011 р. заслухано 532 доповіді студентів  Національного лісотехнічного університету України і 24 доповіді студентів інших ВНЗ України. Також були присутні й викладачі інших ВНЗ. Для активізації наукової роботи було відновлено видання збірника тез доповідей студентів, аспірантів, слухачів Малої Лісової Академії.

Практикується запрошення представників виробництв для участі в роботі конференції з метою відбору обдарованих студентів на майбутнє місце праці. На окремих кафедрах залучаються до участі в конференції крім студентів коледжів та слухачів Малої лісової академії, ще й учні старших класів ЗОШ з метою профорієнтаційної роботи.

Важливими заходами з активізації студентської наукової роботи було проведення міжнародних та Всеукраїнських конференцій. У 2010 році проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та аспірантів "Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища". За матеріалами конференції видано збірник науково-технічних праць студентів та аспірантів. Також проведено науково-практичну конференцію "Питання історії і проблеми відродження українського козацтва". У рамках конференції проведено конкурс студентських робіт  "Моя  Батьківщина – Україна".

У рамках проекту "ЕСОВЕЕ" в університеті проведено Науково-практичну конференцію "Культура поведінки із твердими побутовими відходами". Студенти Інституту екологічної економіки отримали сертифікати учасників конференції.

У 2011 р. відбулася Міжнародна  конференція для студентів, магістрантів та аспірантів “Стан та перспективи розвитку технології  деревообробки".  В роботі конференції взяли участь 153 учасники, в т.ч. 37 молодих науковців з закордонних держав Польщі,  Словаччини, Чехії, США, Росії та Білорусії. За матеріалами конференції  видано збірник наукових праць "Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість".

У квітні 2012 року лісомеханічним факультетом відродилася практика проведення Міжвузівської студентської конференції спільно із студентами НУ «Львівська політехніка».

Студенти нашого університету брали активну участь у міжнародних і всеукраїнських студентських наукових конференціях в інших ВНЗ.

Сертифікатами та дипломами ІІ ступеня нагороджені студенти лісогосподарського факультету за участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів "Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення". Студенти кафедри дизайну відзначені дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів за участь на VI Міжнародному форумі  "Дизайн-освіта 2011" (м. Харків), "Львівському Фестивалі освіти і науки – 2011", на  виставках "Львівський архітектурний салон" та  "Львівський меблевий салон". У ХX огляді-конкурсі дипломних проектів архітектурних та художніх спеціальностей ВНЗ України (м. Дніпропетровськ) дипломами  ІІ та ІІІ ступенів  відзначено студентів кафедри  ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології.

Брали наші студенти участь у конференціях в інших державах. Зокрема,  міжнародної наукової конференції "Зміна клімату і права людини: міф чи глобальна проблема" (Швеція), Стабільність і безпека регіону Балтійського моря (Польща), Зміни клімату і права людини (Польща).  Найбільш активними були студенти Інституту екологічної економіки, які гідно репрезентують студентські наукові здобутки за кордоном.

 

Студенти університету є активними учасниками олімпіад. У 2010  р. в олімпіаді взяли участь  1100 студентів, у 2011 р. – 1180 студентів.

Згідно з наказом Міністерства у 2010-2011 рр. наш університет був базовий з проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання лісового комплексу». 

У 2011 проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади із 40 навчальних дисциплін і 10 спеціальностей.  Переможцями стали 330 студентів, 10 з яких взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, що проходив в різних ВНЗ України. 

Щорічно проводиться конкурс на кращу наукову роботу студентів з природничих, технічних та гуманітарних наук. У 2011 р. на конкурс було представлено 28 студентських робіт 30 студентів університету. За результатами конкурсу 3 студентів відзначені дипломами I 5  відзначені дипломами  II ступенів, 11 – дипломами ІІІ ступеню і 5 студентів - заохочувальними грамотами.

За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт переможцями стали двоє студентів лісомеханічного факультету.

Керівництво університету завжди знаходить кошти, щоби відзначити обдарованих студентів. У 2011 році з фонду соціального захисту студентів переможцям олімпіад, призерам конференції та дипломантам студентської наукової роботи було виплачено 39 тисяч 330 грн. Науковим керівникам студентських робіт щороку оголошується подяка у 2010 – 14 викладачам, у 2011 – 25 викладачам,  які готують таких переможців.

Студентська наукова робота передбачає  виконання дипломних проектів чи робіт з елементами наукових досліджень. Кількість захищених дипломних робіт  у 2011 році становила  984, у тому числі реальних дипломних проектів  – 322. Студенти кафедри дизайну взяли участь у ХІX огляді-конкурсі дипломних проектів архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України.   Дипломом  ІІ ступеня  відзначені троє студентів університету.

 

Із студентським науковим товариством тісно співпрацюють Рада молодих учених (голова – доцент Король М.М.), Студентська Рада університету (голова Козар В.С.),  які допомагають формувати високі професійні та морально-етичні  якості майбутнього ученого. Водночас організація студентської наукової роботи в сучасних умовах вимагає консолідації зусиль всіх науково-педагогічних працівників нашого університету.