Навчання у Німеччині

Соціальна мережа науковців

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Розділи сайту

Календар публікацій на сайті

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2012
 

Корисні посилання

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Навчання у Німеччині

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І.Вернадського

Газета «Освіта лісівнича»

Фільм про НЛТУУкраїни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Соціальна мережа науковців

Вхід

Ви є тут

Головна » Наука та інновації

Науково-дослідна робота студентів у навчальному процесі ставить за мету виробити у студентів навики творчої роботи і підготувати їх до самостійної науково-дослідної діяльності.

НДРС починається з першого курсу і ведеться протягом всього періоду навчання студента у вузі шляхом включення елементів наукового пошуку і наукових досліджень у всі види навчальної роботи. На лісогосподарському факультеті така робота розпочинається в Малій Лісовій Академії і продовжується в години практик у лісництвах, де студенти можуть проводити свою науково-дослідну роботу.

Взагалі НДРС варто ділити на два етапи - види:

1. робота зі студентами молодших курсів бакалаврату при вивчені загальноосвітніх і загально-інженерних дисциплін;

2. робота зі студентами старших курсів бакалаврату і студентами-спеціалістами та магістрами, які навчаються на випускаючих кафедрах.

На першому етапі (протягом навчання на першому і другому курсах) студентів знайомлять з основами та елементами наукових досліджень, розвивають навички самостійної роботи поглибленого вивчення фундаментальних і загально-інженерних наук, виховуючи любов до вибраної спеціальності шляхом конкретизації, ілюстрації застосування загальних положень для вирішення виробничих та інших задач. Формами НДРС на цьому етапі можуть бути:

  • реформування окремих тем курсів, що вивчаються;
  • складання бібліографії з певної теми;
  • участь у виготовленні навчально-методичних посібників (таблиць, макетів, моделей);
  • виготовлення за завданням кафедр креслень, схем, плакатів;
  • участь у підготовці лекційного демонстрування.

Варто залучати студентів першого та другого курсів до складу комплексних студентських науково-дослідних бригад для розв'язання конкретних питань, пов'язаних із спеціальністю, за допомогою викладачів фундаментальних та загальноінженерних дисциплін.

На другому етапі студенти безпосередньо включаються в дослідницьку роботу. їм доручають конкретні теоретичні, експериментальні або конструкторські розробки. Як правило, ці дослідження ведуться на випускаючих кафедрах при виконанні практичних, лабораторних, курсових або дипломних робіт, а також при проходженні навчальних та виробничих практик. На цьомуетапі студенти готують наукові повідомлення і реферати з методологічних питань, які заслуховують.