Навчання у Німеччині

Соціальна мережа науковців

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Розділи сайту

Календар публікацій на сайті

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2012
 

Корисні посилання

Освітні програми Європейського союзу (навчання, курси, програми ...)

Освітні програми ЄС для університетів та студентів

Навчання у Німеччині

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І.Вернадського

Газета «Освіта лісівнича»

Фільм про НЛТУУкраїни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Соціальна мережа науковців

Вхід

Ви є тут

Головна » Наука та інновації

Метою науково-дослідної роботи студентів у позанавчальний час є підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою освітою, здатних активно впливати на виробничий процес.

НДРС у позанавчальний час тісно пов'язана з НДРС у навчальному процесі. Вона виконується протягом всього періоду навчання в університеті як продовження навчального процесу. НДРС у позанавчальний час також організовується кафедрами, галузевими науково-дослідними лабораторіями, СКБ.

Відповідальними за цю роботу призначаються штатні викладачі кафедри, співробітники наукових закладів або співробітники СКБ університету, аспіранти. Плани з НДРС у позанавчальний час затверджуються керівниками відповідних підрозділів і рад.

У позанавчальний час у НДРС можуть брати участь всі студенти денної форми навчання. Ця робота має різні форми: робота у наукових гуртках, при виконанні госпдоговірної і держбюджетної тематики, в СКБ та лекторами з розповсюдження наукових знань. Студентські гуртки утворюються при усіх кафедрах та наукових підрозділах університету.

Студенти, які виконують елементи самостійного наукового пошуку у галузях природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук у позанавчальну програму, вважаються учасниками НДРС у позанавчальний час. Така дослідницька діяльність має обов'язково завершуватись звітом, повідомленням на засіданні гуртка або на студентському науковому семінарі кафедри, студентськійнауковій конференції.

Матеріальні витрати, пов'язані з проведенням науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що виконуються студентами на кафедрах, наукових закладах університету, СКБ, проводяться за рахунок коштів, які призначаються університетом по держбюджету за науково-дослідну роботу і за рахунок коштів замовників, з якими заключено господарські угоди.

Студенти, що беруть участь у НДР, користуються обладнанням, приладдям, інструментом навчальних і наукових лабораторій, кафедр і наукових підрозділів університету.

Результати НДРС у позаурочний час висвітлюються у щорічному звіті університету, факультетів, кафедр у розділі "Науково-дослідна робота студентів", рекомендуються кафедрами, науковими підрозділами до друку у наукових журналах, виступах на конференціях, участі у виставках на одержання авторських свідоцтв, до впровадження у виробництво.